Cruciferar

En Cruciferar (krusifiks og lat. ferre «bære») er i katolsk liturgi en ministrant som bærer et krusifiks. Som regel er krusifikset på en lang stav og kan derfor løftes høyt. Det føres slik under gudstjenestens inngangs- og utgangsprosesjon, eller under andre prosesjoner som for eksempel begravelser.