Coulombs konstant

Coulombs konstant er en fysisk konstant som opptrer i Coulombs lov (og kun der). Symbol er ofte ke og enhet er N m2 C-2.

Verdien er

hvor er den den elektriske konstanten (permittiviteten til vakuum).