Cotation Assistée en Continu

Cotation Assistée en Continu (CAC) var et elektronisk handelssystem som ble brukt på Paris-børsen i 1980- og 1990-årene. Det ble lansert i 1986 for handel med mindre likvide aksjer og i 1989 ble det satt i drift for alle noterte aksjer. Systemet har gitt navn til aksjeindeksen CAC 40 som stadig er den mest refererte på Paris-børsen.

CAC var en ny versjon av et eksisterende system utviklet av Toronto-børsen på midten av 1970-tallet, kalt CATS (Computer Assisted Trading System). På begynnelsen av 1990-tallet begynte Paris-børsen utviklingen av et nytt system, basert på den nye teknologien NSC (Nouveau Système de Cotation), som fungerte som teknologisk plattform for Euronext-initiativet. I 2000 ble Paris-børsen omorganisert til Euronext Paris.

CAC, i likhet med CATS, var et ordre-drevet elektronisk marked som håndterte prosessen med å finne likelydende ordre samt fastsette priser gjennom en dobbel auksjonsalgoritme. Dette gjorde det mulig å fullautomatisere budgivningen i en sentralisert, ordre-drevet børs.