Corfitz Ulfeldts skamstøtte

Corfitz Ulfeldts skamstøtte er et stenminnesmerke i København over kong Christian IVs svigersønn Corfitz Ulfeldt.

Skamstøtten i Nationalmuseets gård. På støtten ses inskripsjonen Til Ævig Spott: Skam og Skiendsel
Minnesten på Gråbrødretorv med inskripsjonen WF og årstallene 1664 og 1842. Stenen er lagt hvor skamstøtten tidligere sto.

I 1663 ble Ulfeldt kjent skyldig i landsforræderi og ble samtidig halshugget in effigie og frakjent alt gods. Hans og konen Leonora Christines gård på Ulfeldts Plads ble nedbrutt sten for sten, hvoretter grunnen ble omgjort til en offentlig plass. Til minne om Ulfeldts mange ugjerninger ble her samme år reist en skamstøtte med inskripsjonen:

Forræderen: Corfitz WF (Ulfeldt): Til Ævig Spott: Skam og Skiendsel:

Støtten ble ødelagt under den store brannen i 1728, men ble siden renovert. I 1841 var ikke lenger hatet til Ulfeldt så stort, så skamstøtten ble fjernet, og Ulfeldts Plads fikk navnet Gråbrødretorv. Støtten ble gjenopstillet i Det danske Nationalmuseets indre gård, hvor den kan ses i dag.[1]

På Gråbrødretorv, på samme sted hvor støtten tidligere sto, ses i dag en minnesten fra 1977 i granitt med initialene WF (Ulfeldt) og årstallet 1664 1842.[2]

Referanser rediger