Consort eller consort of instruments er en engelsk betegnelse på instrumentalensembler fra 1500- og 1600-tallet.

I renessansen var consort-musikken vanligvis ikke instrumentspesifikk, det vil si at utøverne sto fritt i valg av instrumenter. Nesten alle instrumenter ble laget i grupper eller «familier» fra sopran- til bass-instrumenter, de viktigste familiene var blokkfløyter og gamber. Consorts med alle instrumentene fra samme familie, f.eks. bare gamber eller bare blokkfløyter, ble kalt whole consort. Det var også vanlig å blande instrumenter fra ulike instrumentfamilier, såkalte broken consort.

Av komponister som skrev consortmusikk i den elisabethanske æra (1558–1603) kan John Dowland, Anthony Holborne, William Byrd og Peter Philips nevnes. De viktigste komponistene fra jacobinsk tid (1603–1625) var Thomas Lupo, Orlando Gibbons, John Coprario og Alfonso Ferrabosco. Noen consort-komponister fra senere på 1600-tallet er Christopher Simpson, William Lawes og Henry Purcell.

Noen moderne consortsRediger

Eksterne lenkerRediger