Committee on Evil Literature

Committee on Evil Literature (norsk: Komiteen mot skadelig litteratur) var en komité opprettet i 1926 av Justisdepartementet i Den irske fristaten for å utrede sensur av trykksaker.

Etter uavhengigheten i 1922 kom myndighetene i fristaten under økende press om å forby publikasjoner som ble ansett for å være utuktige eller skadelige. I oktober 1925 uttalte justisminister Kevin O'Higgins i Dáil Éireann at den gjeldende sedelighetslovgivningen var tilstrekkelig og at staten ikke hadde rett til å gripe ytterligere inn i folks personlige frihet. Han ble kraftig kritisert for denne uttalelsen og stadig økende press overtalte ham, 12. februar 1926, til å utnevne en komité, Committee on Evil Literature, for å vurdere og rapportere «hvorvidt det er nødvendig eller tilrådelig av sedelighetshensyn å utvide statens makt til å forby eller begrense salg og omsetning av trykksaker».

Komiteen bestod av tre legmenn og to geistlige, og møtte i Kildare Street 24 i Dublin mellom februar og desember 1926. Den hørte og vurderte innlegg fra en rekke forskjellige kilder, blant annet Garda, sekulære og religiøse organisasjoner og privatpersoner, og leverte sin innstilling til O'Higgins 28. desember. Komiteen konkluderte med at gjeldende lovgivning ikke var tilstrekkelig til å håndtere utuktige publikasjoner og at staten hadde en plikt til å håndheve reguleringer av produksjon og distribusjon av usedelig og «demoraliserende» litteratur. Komiteen anbefalte også opprettelsen av en sensurnevnd.

Autoritetsdata