Kamp

(Omdirigert fra «Combat»)

En kamp er en målbevisst voldelig konflikt ment for å etablere dominans over opposisjonen. Det kan også defineres som et fiendtlig sammenstøt, slag eller strid med hensikt å skade eller på en annen måte svekke motparten. Slagsmål har en negativ konnotasjon og antyder at en part ikke ønsker å være med. Det brukes om et oppgjør som utkjempes med never eller våpen.

Duellen eller Henrettelsen, olje på lerret (privat samling).

Det engelske begrepet combat («kamp» på fransk) refererer vanligvis til en væpnet konflikt mellom militære styrker i en krig, mens det mer generelle begrepet fighting kan referere til en hvilken som helst voldelig konflikt. Combat kan være ensidig, mens fighting innebærer minst én defensiv reaksjon. Imidlertid blir reglene ofte brukt synonymt med begrepet «Battle Ready».

En kamp kan finne sted under et bestemt sett av regler eller være uregulert. Eksempler på regler inkluderer Genèvekonvensjonene (som gjelder behandling av soldater i krig), middelalderens ridderskap og Queensberry-reglene (som gjelder boksing).

Kamper i krigføring involverer to eller flere motstridende militære organisasjoner, som vanligvis kjemper for nasjoner i krig (selv om geriljakrigføring og undertrykkelse av insurreksjon kan falle utenfor denne definisjonen). Krigføring faller under krigens lover, som bestemmer hva som er krigens formål og hvordan den skal utkjempes. I tillegg skal krigens lover beskytte soldatenes og ikke-stridendes rettigheter.

En kamp kan utkjempes med eller uten våpen, og dermed være en bevæpnet eller ubevæpnet kamp. Hånd-til-hånd kamp (mêlée) er en kamp på svært nært hold, som går ut på at man kan kjenne motstanderen med kroppen (slåing, sparking, kvelning etc.) og/eller med et meleevåpen (kniver, sverd, batonger etc.), i motsetning kastevåpen eller skytevåpen.

Hånd-til-hånd kamper kan videre deles inn i tre avhengig av avstanden og plasseringen til de stridende:

Kilder rediger

  • Martin van Creveld: The Changing Face of War: Lessons of Combat, from the Marne to Iraq. Novato, California 2007.

Videre lesing rediger

  • Wong, Leonard. 2006. Combat Motivation in Today’s Soldiers: U.S. Army War College Strategic Studies Institute. Armed Forces & Society, vol. 32: s. 659-663. [1]
  • Gifford, Brian. 2005. Combat Casualties and Race: What Can We Learn from the 2003-2004 Iraq Conflict? Armed Forces & Society, vol. 31: s. 201-225. [2] Arkivert 17. oktober 2006 hos Wayback Machine.
  • Herspring, Dale. 2006. Undermining Combat Readiness in the Russian Military, 1992-2005. Armed Forces & Society, juli 2006; vol. 32: s. 513-531. [3]
  • Ben-Shalom, Uzi; Lehrer, Zeev; and Ben-Ari, Eyal. 2005. Cohesion during Military Operations: A Field Study on Combat Units in the Al-Aqsa Intifada. Armed Forces & Society, vol. 32: s. 63-79. [4]
  • Woodruff, Todd; Kelty, Ryan; Segal, David R. 2006. Propensity to Serve and Motivation to Enlist among American Combat Soldiers. Armed Forces & Society, april 2006; vol. 32: s. 353-366. [5]
  • Dienstfrey, Stephen. 1988. Women Veterans’ Exposure to Combat. Armed forces & Society, vol. 14: s. 549-558. [6]


Eksterne lenker rediger