Collegium regium Stockholmense

Collegium regium Stockholmense, også kalt Academia stockholmensis, Collegium Stockholmense, Stockholmskollegiet, var en svensk høyskole med opprinnelig katolsk studieinnretning, lagt til det tidligere GråbrödraklostretRiddarholmen i Stockholm, grunnlagt i 1576 av kong Johan III.

Da det i år 1580 oppløste Uppsala universitet ble gjenopprettet i 1593, ble Stockholmskollegiets professorer flyttet over dit, og kollegiet forfalt og ble stengt igjen.

HistorieRediger

Utdannelsesanstalten hadde fremst teologisk innretning, med skiftende opprinnelig katolsk karakter til så en mer protestantisk.

Katolsk høyskoleRediger

Høyskolen ble grunnlagt av kong Johan III i 1576 og hadde sine lokaler innen det tidligere GråbrödraklostretRiddarholmen. Kollegiet ble til å begynne med ledet av jesuittiske lærere, blant annet Laurentius Nicolai Norvegus, og var til år 1583 nesten utelukkende en utdannelsesanstalt for unge katolske og reformkatolske prester, som ble kalt dit av kongen og ble understøttet av ham. Undervisning skjedde for oppimot cirka 300 personer.

Protestantisk undervisningRediger

Under 1580-tallet ble utdannelsens karakter endret. Årene 1583 til 1587 ble det ansatt seks protestantiske lærere ved skolen, blant annet i gresk og fysikk. Deriblant var Ericus Jacobi Skinnerus, Nicolaus Olai Bothniensis og den senere erkebiskopen Petrus Kenicius, som var professor og underviste i dialektikk.

OppløsningRediger

Arbeidet ble imidlertid gradvis mer og mer lammet på grunn av usikkerhet om det økonomiske og på grunn av de forfølgelser som rammet lærerne for deres vegring mot å anta liturgien under den liturgiske strid. Til slutt, da det i år 1580 oppløste Uppsala universitet ble gjenopprettet i år 1593, ble Stockholmskollegiets professorer flyttet dit, og kollegiet forfalt.

Akademikere knyttet til kollegietRediger

KilderRediger