Col di Lana

Col di Lana (italiensk) eller Col de Lana (ladinsk) er et 2462 meter høyt fjell i Dolomittene, som ligger over dalen (og kommunen) Fodom. På toppen står et kapell som minner om de harde kampene som fant sted her under første verdenskrig. Av samme grunn har fjellet fått binavnet Col di Sangue («Blodfjellet»).

Col di Lana og Monte Sief

Fjellet utgjør Col di Lana-gruppa sammen med Monte Sief (2424 moh.), Settsass (2571 moh.) og et høyplatå med fjellbeiter (1900–2100 moh.) nord for selve Col di Lana. Denne fjellgruppa ligger mellom Sela i vest og Fanes og Croda da Lago i øst. Fjellpassene som begrenser gruppa, er Campolongo-, Valparole- og Falzaregopasset.

Da Italia erklærte Østerrike-Ungarn krig i 1815, hørte Col di Lana (sammen med Fodom og dagens Syd-Tirol og Trentino) til Østerrike-Ungarn. Col di Lana var et strategisk viktig punkt i sydfronten, siden italienerne håpet på å kunne invadere Østerrike-Ungarn over det forholdsvis lave høyplatået nord for toppen. Østerrikerne klarte lenge å forsvare toppen, om enn under enorme tap av menneskeliv, spesielt på italiensk side (både grunnet kamphandlingene og snøras). De italienske styrkene begynte derfor å underminere fjellet, og sprengte hele fjelltoppen i lufta natten fra 17. til 18. april 1916. Selv om de overlevende østerrikerne på Col di Lana måtte overgi seg, førte ikke sprengningen til det ønskede resultatet, siden østerrikerne trakk forsvarslinjen tilbake til Monte Sief, som de italienske styrkene ikke klarte å forsere.