Coast Guard Distinguished Service Medal

Coast Guard Distinguished Service Medal er en militær fortjenstmedalje fra USA. Den ble vedtatt innført av USAs kongress 4. august 1949, men det var først 1. februar 1961 at medaljens utforming ble fastsatt. Medaljen tildeles personell i USAs kystvakt for usedvanlig fortjenstfull innsats i ansvarsfull stilling.

Coast Guard Distinguished Service Medal
Basisdata
Type:Medalje
Land:USA
Innført:1. februar 1961
Mottakere:For usedvanlig fortjenstfull innsats i ansvarsfull stilling
Tekniske data
Utført i:Gull
Festeanordning:Medaljebånd
Rangering

Forholdet til andre utmerkelser

rediger

Coast Guard Distinguished Service Medal tilhører en gruppe av fortjenstmedaljer som i utmerkelsessystemet i USAs forsvar rangerer etter den høyeste felles utmerkelse for heltemot, Medal of Honor, og de enkelte forsvarsgreners fremste utmerkelser for heltemot, Navy Cross (sjøforsvaret),Distinguished Service Cross (hæren) og Air Force Cross (luftforsvaret).

I gruppen av fortjenstmedaljer som følger etter disse utmerkelsene, kommer forsvarets fellesutmerkelse Defense Distinguished Service Medal først og deretter forsvarsgrenenes fortjenstmedaljer, inkludert Coast Guard Distinguished Service Medal. Tilsvarende medaljer i hæren er Army Distinguished Service Medal, i sjøforsvaret Navy Distinguished Service Medal og i luftforsvaret Air Force Distinguished Service Medal. Også Homeland Security Distinguished Service Medal, som har erstattet Transportation Distinguished Service Medal, kan tildeles militært personell og hører i USAs forsvar til i gruppen av de øverste fortjenstmedaljer.

Utforming

rediger

Coast Guard Distinguished Service Medal er i gull og viser på advers kutteren «Massachusetts», som ble bygget i 1791 og tilhørte Revenue Cutter Service, den første etat som var ansvarlig for bevæpnet patruljering av USAs sjøterritorium. Revenue Cutter Service anses som forløperen til USAs kystvakt. Motivet har omskriften «U • S • COAST GUARD» i øvre bue og «• DISTINGUISHED SERVICE •» i nedre bue. På revers er motivet kystvaktens segl og et bånd der mottagerens navn kan inngraveres. Medaljen er utformet av Thomas Hudson Jones ved Institute of Heraldry.

Medaljebåndet har en hvitkantet bred lys blå midtstripe og kantstriper i lilla. Gjentatte tildelinger til samme person markeres med stjerner i sølv eller gull på båndet.

Tildeling

rediger

Kystvakten benyttet lenge sjøforsvarets utmerkelser, men fikk etter hvert behov for egne utmerkelser til belønning av innsats i egen organisasjon. Coast Guard Distinguished Service Medal tildeles kystvaktpersonell som belønning for usedvanlig fortjenstfull innsats i ansvarsfull stilling, i hovedregelen vellykket gjennomført operasjon eller større prosjekt. Den tildeles i hovedsak ledende offiserer.

Kilder

rediger
  • Frank Foster og Lawrence Borts: Military Medals of the United States, Fountain Inn: MOA Press, 2010, s. 38 og 92
  • Kerrigan, Evans E.: Guidebook of U.S. Medals: A Complete Guide to the Decorations and Awards of the United States from 1782 to Present, Noroton Heights, CN: Medallic Publishing Co., 1994, s. 32
Autoritetsdata