Army Distinguished Service Medal

Army Distinguished Service Medal (DSM) er en militær fortjenstmedalje fra USA innstiftet av presidenten 2. januar 1918. Medaljen tildeles personell i USAs hær for usedvanlig fortjenstfull innsats i ansvarsfull stilling.

Army Distinguished Service Medal
Basisdata
Type:Medalje
Land:USA
Innført:9. juli 1918
Mottakere:For usedvanlig fortjenstfull innsats i ansvarsfull stilling
Tekniske data
Utført i:Forgylt bronse
Festeanordning:Medaljebånd
Rangering

Forholdet til andre utmerkelser

rediger

Army Distinguished Service Medal tilhører en gruppe av fortjenstmedaljer som i utmerkelsessystemet i USAs forsvar rangerer etter den høyeste felles utmerkelse for heltemot, Medal of Honor, og de enkelte forsvarsgreners fremste utmerkelser for heltemodig innsats, Distinguished Service Cross (hæren), Navy Cross (sjøforsvaret) og Air Force Cross (luftforsvaret). I gruppen av fortjenstmedaljer som følger etter disse utmerkelsene, kommer forsvarets fellesutmerkelse Defense Distinguished Service Medal først og deretter forsvarsgrenenes fortjenstmedaljer, blant dem Army Distinguished Service Medal. Tilsvarende medaljer i sjøforsvaret er Navy Distinguished Service Medal, i luftforsvaret Air Force Distinguished Service Medal og i kystvakten Coast Guard Distinguished Service Medal. Også Homeland Security Distinguished Service Medal, som har erstattet Transportation Distinguished Service Medal, kan tildeles militært personell og hører i USAs forsvar til i gruppen av de øverste fortjenstmedaljer.

Utforming

rediger

Army Distinguished Service Medal har på advers motivet fra USAs segl i forgylt bronse omgitt av en blåemaljert bord med omskriften «FOR • DISTINGUISHED • SERVICE • MCMXVIII •». På revers er det plassert et arrangement av trofeer og et bånd der det er plass til mottagerens navn. Medaljen er tegnet av kaptein Aymar E. Embury og modellert av menig Gaetano Cecere.

Medaljebåndet er i rødt, hvitt og blått, fargene fra USAs flagg. Det har en bred hvit midtstripe med smale blå kanter og utenfor dette igjen brede røde kanter. Gjentatte tildelinger til samme person markeres med eikeløv i bronse eller sølv på båndet.

Tildeling

rediger

Medaljen ble innstiftet under første verdenskrig, som følge av det behov man i USAs forsvar følte for et utmerkelsessystem med flere trinn. Tanken var at medaljen skulle være en krigsutmerkelse, men dette er endret slik at medaljen også kan tildeles for innsats i fredstid.

Første tildeling av medaljen tilfalt general John J. Pershing, leder for American Expeditionary Force i Europa under første verdenskrig. Mer enn 2000 tildelinger ble gjort under denne verdenskrigen.

Medaljen tildeles nå personell i USAs hær for usedvanlig fortjenstfull innsats i utøvelse av ansvarsfull stilling i hæren. Tildeling skal bare skje for eksepsjonelle ytelser, som det anses står over fremragende utførelse av ordinær tjeneste. I krigstid anses flere stillinger som ansvarsfulle av en slik karakter at innsats der kommer i betraktning enn i fredstid. Medaljen tildeles sjelden personell med lavere grad enn brigadegeneral.

Personell i andre forsvarsgrener kan tildeles medaljen for tjenesteinnsats i tilknytning til hæren. Medaljen er også tildelt sivile.

Utlendinger kan også tildeles medaljen, men bare for innsats i krigstid. Tildeling må i slike tilfeller godkjennes av presidenten. De første tildelinger kom i forbindelse med første verdenskrig, da medaljen ble tildelt øverstkommanderende fra allierte land. Blant disse var de franske marskalkene Ferdinand Foch og Joseph Joffre, samt general Philippe Pétain, den britiske feltmarskalk Douglas Haig, den canadiske general Arthur Currie og den italienske general Armando Diaz.

Kilder

rediger
  • Frank Foster og Lawrence Borts: Military Medals of the United States, Fountain Inn: MOA Press, 2010, s. 37 og 90
  • Kerrigan, Evans E.: Guidebook of U.S. Medals: A Complete Guide to the Decorations and Awards of the United States from 1782 to Present, Noroton Heights, CN: Medallic Publishing Co., 1994, s. 27

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata