CoCom er et akronym for Coordinating Committee for Multilateral Export Controls. CoCom ble etablert i 1947 under den kalde krigen for å gjennomføre en boikott av vestlige lands eksport til land i østblokken CoCom hadde 17 medlemsland: Australia, Belgia, Canada, Danmark, Frankrike, Hellas, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Storbritannia, Tyrkia, Tyskland og USA, i tillegg var det en rekke samarbeidsland som Finland, Irland, New Zealand, Sverige, Sveits og Østerrike.

Brudd på regleneRediger

I 1987 ble det avslørt at det japanske firmaet Toshiba Machine Company sammen med Kongsberg Våpenfabrikk hadde levert åtte datastyrte dreiebenker til Sovjetunionen mellom 1982 og 1984, en handel som krenket CoCom-regler. I USA ble det argumentert med at denne teknologien sterkt forbedret sovjetiske ubåters evne til å unngå å bli oppdaget, noe som igjen førte til betydelige kostnader for USA for å forbedre sin egen teknologi. I 1988 tok den amerikanske kongressen initiativ til å innføre sanksjoner mot Toshiba og forby import av Toshiba-produkter til USA. I Norge var dette en medvirkende årsak til Kongsberg Våpenfabriks oppsplittelse og konkurs.

OppløsningRediger

CoCom ble oppløst på 31. mars 1994.