Cigarillo

Cigarillos brukes til røyking av tobakk. De er mindre og enklere en sigarer, men til forskjell fra sigaretter ligner de sigarer ved at de er pakket i tobakksblader og inneholder tilsetninger som sigarer også har.

Cigarillos av merket Café Crème.