Christiania Film Co

Christiania Film Co. A/S, grunnlagt 1916, var det første spillefilmproduksjonsselskap i Norge. Selskapet ble grunnlagt av forfatteren Peter Lykke-Seest, som blant annet hadde arbeidet som manusforfatter for den store svenske stumfilmregissøren Victor Sjøstrøm i Sverige. Ifølge Sigurd Evensmos "Det store tivoli" hadde firmaet en aksjekapital på 170 000 kr i 1916, mens Leslie Wood skriver i "Eventyret om filmen" (1937) at startkapitalen var 250 000 kr.

Christiania Film Co. A/S bygde sitt atelier på anlegget til det da nedlagte "Fredriksborg tivoli" ved Langvikbukten på Bygdøy. Ottar Gladtvet beskriver atelieret i sin selvbiografi: "Teatersalen var lagt slik i terrenget at taket var en stor terrasse med friluftscene. Rundt terrassen var det satt opp ca to meter høye glassvegger for å hindre trekk. Disse glassveggene ble tatt ned og benyttet til å bygge det første norske filmatelier med."[1]

Selskapet hadde til å begynne med ikke sitt eget laboratorium og sendte filmene til Sverige for fremkalling. Til slutt skaffet det seg et laboratorium i et kjellerlokale i en nyoppført gård på Sagene. Laboratoriesjefen 1917-18 het Carl-Axel Söderström.

Det var 8-10 ansatte i selskapet, foruten Peter Lykke-Seest selv, blant annet snekkermester Lønvik, kunstmaleren Th. Fosnes, rekvisitøren Peter Reimers Gill og Ottar Gladtvet og Carl Wieghorst som filmfotografer.

Selskapet brukte mange amatører som skuespillere, men av de som fikk ansettelse var den profesjonelle skuespilleren, Robert Sperati. Han var også regiassistent.

Christiania Film Co. A/S var Norges forsøk på å bygge et filmstudio på linje med Sverige og Danmark, som i stumfilmtiden var filmstormakter. I 1920 måtte imidlertid Peter Lykke-Seest gi opp, og selskapet ble oppløst.

ReferanserRediger

  1. ^ "Filmeventyret begynner: av og om filmpioneren Ottar Gladtvet" Norsk filminstitutts skriftserie nr 10 1999 side 45