Chiltern Hills

Chiltern Hills, også kjent som The Chilterns, er en kalksteinsrygg i det sørøstlige England. En betydelig del av området fikk i 1965 status som Area of Outstanding Natural Beauty.

Området strekker seg omkring 120 km langt en sørvest- til nordøstgående diagonal fra Goring-on-Thames i Oxfordshire, gjennom Buckinghamshire via Dunstable Downs i Bedfordshire til Deacon Hill ved Pegsden.

På nordvestsiden er ryggen tydelig markert av en bratt skråning, mens den på sørøstsiden går mer i ett med landskapet omkring. Nordøst for Luton avgrenses Chiltern Hills av Themsen.

Ryggen har skapt en naturlig vei gjennom landskapet, og den romerske veien Icknield Way følger samme linje.

Steder i eller ved Chiltern HillsRediger