Chesterkanalen

Chesterkanalen var en kanal som forbant Nantwich i det sørlige Cheshire i England med elven Dee ved Chester. Den ga en transportmulighet for forskjellige produkter, blant annet salt, fra Nantwich.

Den ble påbegynt i 1777. Senere ble den innlemmet i Shropshire Union-kanalen, og er dens eldste del. Den ble lite brukt før Ellesmerekanalen og Trent og Mersey-kanalen ble anlagt.

Chesterkanalen har blitt kalt «Englands første mislykkede kanal», ettersom den ikke førte til at tyngre industri etablerte seg i området rundt Chester.