Shropshire Union-kanalen

Shropshire Union-kanalen forbinder Wolverhampton med elven Mersey. Den regnes som den siste hovedkanal som ble anlagt i England, og var Thomas Telfords siste store arbeid.

Shropshire Union-kanalen ved Norbury Junction

Mye av kanalen består av tidligere kanaler som ble bundet sammen. Sør for Nantwich i Cheshire var den opprinnelig Birmingham og Liverpool Junction-kanalen; fra Nantwich til Chester ligger den eldste delen, Chesterkanalen som ble påbegynt i 1777; nord for Chester brukes den nordligste delen av Llangollenkanalen, tidligere kjent som Ellesmerekanalen.

Ved Nantwich ligger en lang kunstig banke og en akvedukt som fører kanalen over hovedveien mellom Nantwich og Chester. Lenger sør er det også utført store anleggsarbeider for å bygge kanalen, blant annet en tunnel på over 600 m nær Gnosall.