Chemin de Fer de l’Est

Compagnie des chemins de fer de l'Est (CF de l'Est), som regel kun referert til som det østre selskapet, er et tidligere fransk jernbaneselskap. Selskapet ble opprettet i 1853 ved fusjon mellom Compagnie de Paris à Strasbourg, som drev banen mellom Paris og Strasbourg, og Compagnie du chemin de fer de Montereau à Troyes. I 1854 overtok selskapet Compagnie de Strasbourg à Bale og senere i 1863 også jernbanen i Ardennes.

Selskapet ble en del av det nasjonale jernbaneselskapet Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) i 1938.