Charte Waldeck

Charte Waldeck var et forslag til en liberal forfatning for kongeriket Preussen som ble lagt frem i kjølvannet av marsrevolusjonen i Tyskland i juli 1848. Forfatningen er oppkalt etter formannen i den prøyssiske nasjonalforsamlingen, Franz Leo Benedikt Waldeck (1802–1870).

Forfatningsforslaget omfattet bevaring av grunnleggende rettigheter, innføringen av en folkemilits, innskrenkelser i kongens vetorett overfor parlamentets beslutninger og allmenn stemmerett til begge kamre i parlamentet. Omvandlingen av Preussen til et konstitusjonelt monarki i en svekket form, fant sted i desember 1848 gjennom en oktroa-forfatning.