Cervikogen hodepine

Cervikogen hodepine klassifiseres under pkt. 11.2.1 i ICHD-3 og hører til gruppen hodepiner som følger av lidelser i nakken (ICHD-3 pkt 11.2), ifølge gjeldende ICHD.[1] Lidelsen er sekundær og skyldes en dysfunksjon i nakken, hevder Bansevicius & Salvesen (2003).[2]

Hodepinen er ensidig, og legene har en klar oppfatning av at smertene har et opphav fra enten beinstrukturer eller bløtvev nakken. Dette kan være strukturer i skjelettet (som ryggsøylen), mellomvirvelskivene, blodårene eller nerver i nakken. Det er også antydet at inflammasjon i ryggmargshinner, nerverøtter eller perifere nerver kan være en potensiell patogenetisk faktor ved cervikogen hodepine.[2]

Til forskjell fra ved migrene sprer smerten seg bakfra og opp til issen og videre fram mot pannen eller tinningen. Cervikogen hodepine har gjerne også utstråling mot arm og skulder på samme side. Smerten er jevn og pasienten kan også få kjeveleddssmererter og føle nummenhet i munnen.

Cervikogen hodepine har ingen sikker prevalens i befolkning, noe som skyldes at lidelsen har hatt mange ulike definisjoner opp gjennom tiden,[2] men nyere forskning antyder omkring 0,2–4 % av befolkningen kan ha denne lidelsen, som dessuten er mer vanlig blant kvinner enn menn. Både migrene og spenningshodepine er differensialdiagnoser, som kan være vanskelige å skille fra denne lidelsen. Det er derfor trolig at mange personer med migrene kan ha cervikogen hodepine. Det blir antatt at cervikogen hodepine er den tredje mest vanlige formen for hodepine etter migrene og tensjonshodepiner.

BehandlingenRediger

Medikamentell behandling liten eller ingen effekt på denne hodepineformen. Forskning har derimot vist at manuelle behandlingsformer som kiropraktikk og fysioterapi kan være effektivt for cervikogen hodepine.[3] Dette har også en klar sammenheng med at opphavet til hodepinen trolig stammer fra lokale strukturer i nakkeregionen.

ReferanserRediger

  1. ^ Arnold, M. (2018). Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS) The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. Cephalalgia, 38(1), 1-211. DOI: 10.1177/0333102417738202 PMID 29368949.
  2. ^ a b c Dalius Bansevicius, Rolf Salvesen (2003) Cervikogen hodepine. Tidsskr Nor Lægeforen 2003; 123: 2701-4
  3. ^ Chaibi A, Russel MB. (2012) Manual therapies for cervicogenic headache. a systematic review. J Headache Pain, 2012 Jul;13(5):351-9. DOI: 10.1007/s10194-012-0436-7 PMCID: PMC3381059 PMID: 22460941