Certeparti (engelsk: Charter-party) er et dokument som inneholder transportavtalen mellom befrakter og eier av skip. Det foreligger en rekke internasjonalt anerkjente standardcertepartier. For stykkgods i linjefart kalles fraktavtaleformularet for konnossement.

Navnet kommer av latin Charta partita som direkte oversatt betyr delt avtale, og viser til at avtalen blir laget i to identiske eksemplarer, ett til befrakter og et til skipets eier.

En slik avtale kan gjelde leie av skip (med eller uten mannskap) for gods- eller passasjerfrakt for et gitt tidsrom eller strekning, eller frakt av nærmere spesifisert gods eller passasjerer for en gitt strekning. Avtalen inneholder typisk opplysninger om skipets navn, størrelse og satsene for frakt. Dessuten fastsettes antall liggedager, og det gis bestemmelser om returfrakt.

Det ligger egne bestemmelser innenfor amerikanske lovgivning knyttet til Carriage of Goods by Sea Act.

Kilder rediger