Et konnossement (engelsk: bill of lading) er et dokument som utstedes av fraktfører, f.eks. et skips kaptein eller et selskaps spedisjonsavdeling, som erkjenner at de spesifiserte varer har blitt mottatt ombord for å fraktes til en varemottaker på et navngitt sted. Et gjennomgangskonnossement involverer bruk av minst to transportformer, som vei, jernbane, luft eller sjø.