Centre for Earth Evolution and Dynamics

Senter for Jordens utvikling og dynamikk (engelsk: Centre for Earth Evolution and Dynamics, CEED) utforsker de store sammenhengene mellom jordas sfærer, i form av vekselvirkningene som foregår mellom atmosfæren, jordskorpen, den øvre mantel, den nedre mantel og helt inn til områder nær jordas kjerne. Senteret ble opprettet med den dristige arbeidshypotesen at massive vulkanutbrudd, endringer i klimaet på jorda og masseutryddelse av arter gjennom tidene, indirekte henger sammen med prosesser som foregår i den nederste delen av mantelen. Senteret tar også denne dynamiske forståelsen av jorda videre, og forsker på likheter og forskjeller mellom vår jordklode og andre steinplaneter og steinobjekter i vårt solsystem.

CEED har status og finansiering som et Senter for fremragende forskning (SFF), gitt av Norges forskningsråd for ti år (2013-2023). Oppdraget er å dokumentere arbeidshypotesen, og denne er nå er i ferd med å bli anerkjent i det internasjonale fagmiljøet. Dette krevende og omfattende forskningsprosjektet er organisert i seks forsknings-team, kalt Jordens miljøkriser, Jordens dynamikk, Jordens dype indre, Numerisk modellering og modellering av jorden, Jorden og naboplanetene, samt Paleomagnetisme & bergartsmagnetisme, som er et nasjonalt laboratorium som skaffer viktige analysedata for senteret.

Professor Trond H. Torsvik ledet senteret i perioden 2013-2016, etterfulgt av professor Carmen Gaina, med Trond H. Torsvik som nestleder. Senteret er organisert som en seksjon ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Senteret har rundt 80 ansatte i heltids- eller deltids stillinger (rundt 55 årsverk), og har forskere fra nær 20 nasjoner.

CEED driver den Nasjonale Forskerskolen for Dynamikk og Utvikling av jorda og andre planeter (DEEP), som har finansiering fra Norges forskningsråd for perioden 2016 - 2023.

Fra og med 2018 deler CEED årlig ut prisen Else-Ragnhild Neumann Award for Woman in Geosciences til en ung kvinnelig forsker som har gjort en betydelig innsats innen geofag. De nominerte skal være bosatt i Norge ved nominasjonstidspunktet, og det skal være maksimum syv år siden de oppnådde sin grad. Prisen er oppkalt etter Norges første kvinnelige professor, Else Ragnhild Neumann ved Universitetet i Oslo.

Eksterne lenkerRediger

 Denne artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.