Cent (musikk)

måleenhet for musikalske intervaller
Diatoniske intervaller
Prim
Sekund
Ters
Kvart
Kvint
Sekst
Septim
Oktav
None
Desim
Undesim
Duodesim
Tredesim
Halvtone/Heltone
Spesielle intervaller
Mikrointervall
Komma
Diësis
Limma
Apotome
Ditonus
Tritonus
Ulvekvint
Måleenheter
Cent
Millioktav
Oktav
Savart

Cent (av latin centum «hundre») er en logaritmisk måleenhet for oppdeling av musikalske intervaller. Ved hjelp av en slik oppdeling kan ulike tonesystemer og stemminger lett sammenlignes.

Navnet kommer av at enheten brukes til å dele opp en likesvevende halvtone i 100 like trinn. En halvtone omfatter altså 100 cent, en oktav 1200 cent (tolv halvtoner), to oktaver 2400 cent, tre oktaver 3600 cent, etc. Enheten er normert i DIN 13320 og tilsvarer et frekvensforhold på .

Beregningen er logaritmisk. Er frekvensforholdet til intervallet , beregnes intervallet som multipler av én cent:

Eksempelvis har kvinten frekvensforholdet , og beregnes dermed som

LitteraturRediger

Eksterne lenkerRediger