Likesvevende stemming

Likesvevende stemming (eller likesvevende temperering) er en vanlig, men upresis betegnelse på en metode for å stemme musikkinstrumenter med fast tonehøyde (orgel, piano, orgel og andre) ved å dele oktaven inn i tolv 100 cent store halvtonetrinn.

For å skille mellom likesvevende systemer med andre inndelinger enn tolv, er den presise betegnelsen 12-EDO (Equal Division of the Octave) vanlig. Også 12-TET og varianter som 12TET, 12tET, 12tet, 12-ET, 12ET, 12et er i bruk.

I dagligtale blir temperert stemming ofte brukt synonymt med likesvevende stemming, men det er unøyaktig, da likesvevende temperering bare en av flere metoder som kan brukes for å avvike fra akustisk renhet, dvs temperere.

Frekvenser og centverdier

rediger
Intervall Likesvevende temperert intervall I cent Rent intervall I cent Differanse i cent
Prim   0 cent   0 cent 0 cent
Liten sekund   100 cent   111,73 cent -11,73 cent
Stor sekund   200 cent      
 
203,91 cent
182,40 cent
-3,91 cent
17,60 cent
Liten ters   300 cent   315,64 cent -15,64 cent
Stor ters   400 cent   386,31 cent 13,69 cent
Kvart   500 cent   498,04 cent 1,96 cent
Forstørret kvart
Tritonus *
  600 cent   590,22 cent 9,78 cent
Kvint   700 cent   701,96 cent -1,96 cent
Liten sekst   800 cent   813,69 cent -13,69 cent
Stor sekst   900 cent   884,36 cent 15,64 cent
Liten septim   1000 cent  
     
996,09 cent
1017,60 cent
3,91 cent
-17,60 cent
Stor septim   1100 cent   1088,27 cent 11,73 cent
Oktav   1200 cent   1200 cent 0 cent
Kommentarer:
  • Negativ differanse betyr at det likesvevende intervallet er mindre enn det rene.
  • * Tritonus (forstørret kvart), definert som stor ters (frekvensforhold 5/4) pluss stor sekund (frekvensforhold 9/8) = kvint (frekvensforhold 3/2) minus diatonisk halvtone (frekvensforhold 16/15). Den forstørede kvarten (eksempelvis c-fiss eller gess-c, frekvensforhold 45/32 tilsvarende 590 cent) er i reinstemming mindre enn den forminskede kvinten (eksempelvis fiss-c eller c-gess, frekvensforhold 64/45 tilsvarende 610 cent). I likesvevende stemming er likevel begge lik halvparten av en oktav (600 cent).
  • Stor sekund og liten septim: I reinstemming er det to heltoner med frekvensforholdene 9/8 og 10/9. Tilsvarende er det to små septimer med frekvensforholdet 2:9/8 = 16/9 og 2:10/9 = 9/5.

Litteratur

rediger
  • Mark Lindley: Stimmung und Temperatur, i Frieder Zaminer (red.): Geschichte der Musiktheorie, Bind. 6. Hören Messen und Rechnen in der frühen Neuzeit, s. 109–332, Darmstadt 1987
  • Ross W. Duffin: How Equal Temperament Ruined Harmony (And Why You should Care). W. W. Norton & Company, New York, London, 2007 (utdrag)
  • Andreas Werckmeister: Musicalische Paradoxal-Discourse. Calvisius, Quedlinburg 1707. (digitalisering)

Eksterne lenker

rediger