Carl Albert von Passow

Offiser

Carl Albert von Passow (uttales: Passau) (født 1682 i Rühn i hertugdømme Mecklenburg-Schwerin, død 1757 i København) var en tysk offiser i dansk-norsk tjeneste i første halvdel av 1700-tallet. Han var sønn av amtskriver og skogvokter Hans Passow i Rühn og Tarnow. Han er kjent for å være den første kommandanten på det nye Vardøhus festning som stod ferdig i 1738 (Carl von Passow ankom riktignok ikke festningen før i 1739).

Carl Albert von Passow
Carl Albert von Passow.jpg
Carl Albert von Passow, malt en gang under Den store nordiske krig, ukjent maler
Født1682Rediger på Wikidata
Død1757Rediger på Wikidata

Vardøhus festningRediger

I 1733 approberte kong Christian 6 et forslag om bygging av en ny festning i Vardøhus amt. Denne ble som de tidligere festninger bygget i Vardø og var nr. 3 i rekken av festningsverk reist i Vardø igjennom årenes løp. festningen ble påbegynt 2. august 1734. Som arbeidskraft ble det utkommandert en løytnant, en sersjant, en korporal, en tambour og 40 soldater fra Bergenhusiske Garnisons-Compagnie. I 1735 kom ytterligere 50 mann fra det Trondhjemske Garnisons-Compagnie. Arbeidet ble hele tiden ledet av Michael Jansen von Sundt, som kongen i 1733 hadde utnevnt til kaptein ved Ingenieur-Corpset. Den nye Vardøhus festning stod ferdig i 1738 og var da et av de mest moderne og avanserte i sin tid.

Obestløytnant Carl von Passow ankom Vardøhus festning 20. juni 1739 og tiltrådte som kommandant umiddelbart. Han ble også kongelig poståpner i Vardø.

KilderRediger

  • Forsvarsbygg (2002). Verneplan Vardøhus Festning
  • Generalstabens Bibliotek
  • LHA Schwerin 2.12-3/2-5 Sign. 247 Bestallung des Hans Passow zum Amtsschreiber 1679 (Kloster Rühn)
  • LHA Schwerin 2.12-2/18 Sign. 6454 Passow
  • Archiv des Ev. Luth. Kirchenkreises Mecklenburg, Taufregister Rühn 1653-1888, nr. 3/1682, s. 145
  • Rigsarkivet, Garnisons Sogn København Enesteministerialbog 1706-1807, nr. 124/1757, s. 425
  • CEA Schøller: Fremmede Adelsslægter i Danmark. XI. v. Passow. Ind: Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie. Personalhistorisk Tidsskrift 1902-1903, 4. række, 5. bind. H. Hagerup, København 1902, s. 61–69