Cape Flats

Cape Flats er et område i Cape Town hvor det bor både fargede og svarte. Mange av disse bodde opprinnelig i District Six, en bydel inne i Cape Town som ble jevnet med jorden i 1964. De som bodde i Distict Six ble forvist til å bo i områder utenfor sentrum, områder som fremdeles fremstår som slumområder – uten organiserte kloakksystemer, vannledninger eller elektrisitet. District Six hadde man planer om å bebygge på 1960-tallet, da det er nær bykjernen, men fram til begynnelsen av 2000 hadde man ikke satt i gang noen byggeaktiviteter. Det er strid om hvorfor man ikke gjorde noe med området. Man har de seinere årene begynt å bygge boliger der igjen, boliger som de gjenlevende opprinnelige beboerne nå kan forlange å få flytte inn i. Det er imidlertid ikke mange gjenlevende fra det opprinnelige District Six.

Cape Flats

På det geografiske området Cape Flats antar man at det bor om lag 1,5 millioner mennesker i skur laget av blikk. Også ulovlige innvandrere fra grenselandene bosetter seg her, så innbyggertallet er langt fra pålitelig. Inne i bydelen finner man skoler, butikker og en form for infrastruktur. Mange av de som bor der drar ut av området for å jobbe eller gå på skole.

Mange ulike hjelpeorganisasjoner driver sitt arbeid inne i området, og det er satt i gang mange ulike former for virksomhet hvor de som bor der får hjelp til å hjelpe seg selv.