En camerlengo (italiensk for kammerherre) er en pavelig embetsmann. Navnet kommer fra latin camera, «kammer», som viste til skattkammeret ved et hoff eller i et kloster. Den som styrte dette hadde ofte tittelen camerarius, som etterhvert gikk over til camerlengo. Det finnes tre embeter hvor denne tittelen brukes:

  • Den hellige romerske kirkes camerlengo (ofte kalt den pavelige camerlengo)
  • Kardinalskollegiets camerlengo
  • Det romerske kleresiets camerlengo

Annen bruk rediger

Enkelte organisasjoner i Italia, spesielt katolske brorskap med røtter i middelalderen, bruker tittelen camerlengo for sin kasserer.