CQD (Morse: — · — ·   — — · —   — · ·) var et eldre britisk nødsignal som også anvendte morsekode. CQD betydde Come Quick Danger eller Come Quickly Distress. Signalet ble tatt i bruk 1. februar 1904, etter at Marconis radiotelegraf var kommet i alminnelig bruk.[1] Signalet ble snart erstattet med det internasjonale nødsignalet SOS. Siden 1906 har SOS vært det internasjonale nødsignalet, men i Storbritannia var man konservative med dette nødsignalet og fortsatte å bruke det noen år etter at SOS var blitt internasjonalt anerkjent. Da «Titanic» gikk ned, sendte de både nødsignalet CQD og SOS for at så mange mottakere som mulig skulle oppfatte nødsituasjonen. Dette var trolig også den siste gangen CQD ble brukt. Etter dette forsvant CQD helt som nødsignal. Idag er også SOS ute av bruk, og erstattet av anropet Mayday.

CQD i morse

Referanser rediger

Autoritetsdata