Mayday

internasjonalt nødsignal

Mayday er et internasjonalt radiotelefonisk nødsignal. Det kommer fra det franske uttrykket venez m'aider som betyr "kom og hjelp meg", men hvor venez ("kom") er falt vekk. Innenfor luftfart og sjøfart brukes ordet "mayday" i såkalte nødmeldinger som den mest "akutte" formen for nødrop. En slik meddelelse innledes med "Mayday, mayday, mayday!" (alltid tre ganger etter hverandre for å unngå at tilfeldig støy blir forstått som et nødkall), etterfulgt av opplysninger om fartøyets identitet, posisjon, situasjon samt den kallendes hensikter.

Litt mindre "presserende" er såkalte ilmeldinger, hvor uttrykket "Pan-pan" brukes. Forskjellen mellom il- og nødmeldinger defineres således at en situasjon som utløser en nødmelding krever hjelp med det samme for å unngå skader, mens ilmeldinger handler om situasjoner som krever hjelp "innen kort tid".

I forbindelse med nødmeldinger pr. radio er det etablert et antall rutiner som blant annet innbefatter krav om at andre fartøyer i nærheten skal utvise oppmerksomhet og i visse tilfeller gjenta meldingen på vegne av den nødstedte – en såkalt "mayday relay"-melding. Dessuten skal all radiotrafikk på nødkanalene opphøre fra stasjoner som ikke er impliserte i situasjonen.

Kilder

rediger