Byggherrestyrte delentrepriser

Byggherrestyrte delentrepriser innebærer at oppdragsgiveren (byggherren) inngår avtale med en prosjektleder som igjen inngår avtaler med arkitekt, rådgivende ingeniører, fagentreprenører og leverandører. Byggherren har en kontraktspart (prosjektlederen) fra prosjektstart til ferdigstilt bygg. Prosjektlederen leder byggingen med egne ressurser inkl. fellestjenester (rigg) og har det overordnede ansvaret for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Autoritetsdata