Byggefelt

Byggefelt er et areal med boliger, planlagt under ett, med felles infrastruktur som veier og gater, gangveier, vann og kloakk. Et byggefelt er oftest godkjent av kommunale myndigheter som en sammenhengende reguleringsplan, etter plan- og bygningsloven.

Bebyggelsen i et byggefelt er også planlagt under ett, men detaljutformingen er i ulik grad overlatt til den enkelte byggherre, som kan være den fremtidige beboeren selv (selvbygger), en byggmester, en entreprenør eller et boligbyggelag.