Nettportalen Bygg og Bevar er et samarbeidsprogram mellom Klima- og miljødepartementet og Byggenæringens Landsforening.[1] Nettsiden skal spre kunnskap om hvordan gamle hus skal vedlikeholdes og settes i stand i tråd med bygningens alder, konstruksjon, materialbruk, stil og lokale egenart.

Programmet ble etablert på bakgrunn av Stortingsmelding nr. 16 «Leve med kulturminner» (2004-2005),[2] og Stortingets mål om at fredete bygninger skulle settes i stand innen 2020.[3]

Formål rediger

Bygg og Bevar skal bidra til at eldre bygninger blir brukt, forvaltet, satt i stand og utviklet, samt å redusere byggskader og tap av kulturhistoriske verdier. Verdiene bak programmet er bevaring, fagkompetanse og bærekraftig bygningsforvaltning. Gjennom dette arbeidet skal Bygg og Bevar bidra til å redusere tap av kulturminner og å bedre rammevilkårene for private eiere.[4]

Mandatet avgrenses til å gjelde naglefaste installasjoner i bygninger, tradisjonell byggeteknikk og materialbruk. Omfatter både fredet og verneverdig bygningsmasse i privat og offentlig eie.

Bygg og Bevar sørger for samordning og informasjonsflyt mellom fagmiljøene og holder oversikt over hva som skjer rundt i landet. Dette gjelder kulturminneforvaltningen, de kulturhistoriske fagmiljøene/ bygningsvernsentrene og byggenæringen.

Bygningsvernsentre rediger

Bygningsvernsentrene i Norge er ulikt organisert og finansiert. Felles for de fleste av dem er at de engasjerer seg innen tradisjonshåndverk og formidling av lokal byggeskikk. Finansieringen kommer for de fleste fra Fylkeskommunen, som har det regionale ansvaret innen kulturminneforvaltningen.

En oppdatert oversikt over byggeskikksentre og fagmiljø kan finnes på nettportalen Bygg og Bevar.[5]

Redaksjon rediger

 
Olle Christer Stenby og Christel E. Wigen Grøndahl utgjør redaksjonen i Bygg og Bevar. Foto: Cathrine Dokken, Kreativ Strek

Redaksjonen i Bygg og Bevar består pr. 2022 av fagsjef bygningsvern Olle Christer Stenby, fagsjef marked og kommunikasjon Anette Ramstad og daglig leder/ ansvarlig redaktør Christel E. Wigen Grøndahl.[1]

Nettsiden hadde fra lansering i oktober 2010 til 1. mars 2022 2 635 681 brukere, 3 654 707 økter og 6 129 673 leste artikler.

Styringsgruppe rediger

Bygg og Bevars styringsgruppe består av representanter fra byggenæring og kulturminnevern.

Styreledere i Bygg og Bevar

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger