Bydel Sagene-Torshov (1988–2003)

tidligere administrativ bydel i Oslo

Sagene-Torshov var en administrativ enhet i Oslo i henhold til den bydelsinndelinga som gjaldt i perioden 1988-2003.

Ved bydelsreformen i 2004 blei den videreført som Bydel Sagene uten grenseendringer. Arealet er på 3,1 kvadratkilometer, og folketallet var ved århundreskiftet på rundt 28 000.

Bydelens logo var - da som nå - et stilisert bilde av fabrikk og skovlhjul på Glads mølle.