Bydel Søndre Nordstrand (1988–2003)

tidligere administrativ bydel i Oslo

Søndre Nordstrand var en administrativ enhet i Oslo i henhold til den bydelsinndelinga som gjaldt i perioden 1988-2003. Den var identisk med dagens bydel med samme navn. Arealet er på 18,4 kvadratkilometer, og folketallet var ved århundreskiftet på rundt 31 000.

Bydelens logo er som i dag et stilisert bilde av steinbrua over Ljanselva.