Bundessozialgericht

Bundessozialgericht (BSG) er Tysklands øverste føderale domstol i sosialrett. Den er dermed en av fem føderale høyesteretter i landet ved siden av Bundesarbeitsgericht, Bundesfinanzhof, Bundesgerichtshof og Bundesverwaltungsgericht.

Rettsbygningen til Bundessozialgericht i Kassel.

Domstolen ble etablert 11. september 1954 og har sete i Kassel.

Administrativt er domstolen underlagt Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Arbeids- og sosialdepartementet).

Bundessozialgericht avgjør bl.a. i ankesaker over dommer i delstatenes sosialretter. Videre avgjør den i første og siste instans i saker av ikke-forfatningsrettslig karakter mellom forbundsstaten og delstatene eller mellom delstatene.

Domstolen er inndelt i avdelinger kalt senater, tilsammen 14 senater. Arbeidsområdene som for eksempel arbeidsledighetstrygd, pensjoner, sykepenger etc. er fordelt mellom senatene. Ett senat består av tre juridiske og to lege dommere.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger