Åpne hovedmenyen

Bruksmønster (alt: brukstilfelle, eng: Use case) er i systemutvikling er en beskrivelse av hvordan programvare og en ekstern agent samhandler på en måte som gavner agenten. Å lage bruksmønster blir brukt som en teknikk av utviklere i samhandling med brukere for å finne ut hvordan et spesifisert krav bør implementeres, og hvordan avvik bør håndteres.