Brovaktalarm

Brovaktalarm (engelsk: Bridge Navigation Watch Alarm System, BNWAS) er en teknisk innretning som registrerer aktivitet på skipsbroen over et gitt tidsintervall. Brovaktalarmen skal passe på at de som har vakt på skipets bro ikke skal sovne eller være for lenge borte. BNWAS-systemet slås automatisk på når skipets autopilot er aktivert.

Hva som trengs for å få ett minimum godkjent BNWAS-løsning er basert på prinsippet om at det skal være tre faser av alarmer:

Fase 1
Når skipets autopilot er slått på så skal personell på broen kvittere ut sin tilstedeværelse til BNWAS systemet hvert 3 til 12 minutt.

Båter i Norsk kystfiske har krav om at man skal aktivert en fartsensor til båtens motor eller båtens GPS.

Dette gjøres ved å bevege en arm for en bevegelses sensor, trykke en kvitteringsknapp eller direkte trykke på BNWAS sentralen.

Fase 2
Ved ingen kvittering i fase 1 så skal det gå en alarm til kapteinens og styrmannens lugar.

Disse må da gå opp til broen og kvittere ut alarmen.

Fase 3
Hvis ikke kapteinen eller styrmannen kvitterer alarmen innen en tidsfrist så skal det gå alarm i oppholdsrom hvor det vanligvis er annet personell som jobber.

IkrafttredelseRediger

IMO-kravene trer i kraft etter følgene tidskala for skip klassifisert etter størrelse:

  • 07.2011 Nybygg større enn 150 tonn
  • 07.2011 Alle passasjerskip
  • 07.2012 Alle skip over 3000 tonn
  • 07.2013 Alle skip mellom 500 og 3000 tonn
  • 07.2014 Alle skip mellom 150 og 500 tonn

UtstyrRediger

Minimum IMO-pakke for 150 tonn og opp er:

  • 1 stk Hovedenhet/Kontrollenhet
  • 2 stk alarmbuzzere for kaptein og styrmann.
  • 2 stk horn/sirene for oppholdsrom og andre steder hvor det normalt er personell.

Ved behov så kan BNWAS-systemet utvides med:

  • bevegelsessensorer på broen.
  • valgpanel for hvor alarm nivå 2 skal gå.