British Commonwealth Occupation Force

British Commonwealth Occupation Force (BCOF) var navnet på en britisk, australsk, indisk og newzealandsk felleskommando i Japan fra 21. februar 1946 til 1952. De britiske styrkene var utplassert i Japan som det britiske bidraget til okkupasjonen av Japan. På det meste omfattet BCOF 40 000 mann. I mesteparten av okkupasjonsperioden bidro Australia med mest personell og en australsk offiser var hele tiden sjef for styrken.

General Eichelberger inspiserer australske styrker i Japan.

BCOFs ansvarsområde var å overvåke demilitariseringen av det japanske samfunnet og å okkupere de vestlige perfekturene Shimane, Yamaguchi, Tottori, Okayama, Hiroshima og øya Shikoku. BCOFs hovedkvarder var i Kure.

I løpet av 1947 ble BCOFs aktivitet gradvis redusert. Da Koreakrigen brøt ut i 1949 ble BCOFs baser brukt i tilknytning til samveldestyrker i Korea. Etter oppløsningen av BOCFs baser i Japan overført til British Commonwealth Forces Korea.