Brikett er en fornybar energikilde som er laget av treflis, skogsavfall, sagbruksavfall, torv eller landbruksavfall. I Norge er så godt som all produksjon basert på treflis. Biomassen blir komprimert eller presset til stavformede kubber med en diameter større enn 25 millimeter. Biomassen blir normalt presset sammen uten bruk av bindemidler. Brikett levert i bulk har typisk en diameter på 55-75 mm. Normalt blir brikett brukt i mellomstore og store varmesentraler. (Årsforbruk 1,5 GWh og større) Som et alternativ, og da særlig i mindre anlegg kan en nytte pellets i stedet for briketter.

Brikett.

Trekullbriketter er en variant av kull som brukes til grilling. De selges sekkevis eller som innhold i engangsgriller.

Brennverdi

rediger

Ifølge Norsk Standard NS 3168:2000 skal energiinnholdet i en brikett (gruppe 1) være på minst 16,2 MJ/kg (4,45 kWh/kg) og fuktinnholdet være maksimalt 12 %.[1] Normalt er norsk brikett produsert fra gran eller furu. Disse treslag har en noe lavere brennverdi enn bjørk. Dersom denne briketten blir brent i en kjel med virkningsgrad på 85 %, blir effektivt energiinnhold 3,8 kWh pr. kg. Med en brikettspris på f.eks. kr 1,50 pr. kg svarer det til en brenselpris på 39 øre/kWh.

Norsk produksjon

rediger

Den norske produksjonen av brikett, som er basert på treverk, flis osv., var i 2010 på 31.2550 tonn. Av dette ble 4.790 tonn eksportert. Det ble importert 19.568 tonn. Briketter som er produsert med avfall som basis er ikke medtatt i denne statistikken.[2]

Det var i 2010 14 produsenter og 6 importører av brikett. Solør Bioenergi og Norsk Biobrensel er pr. 2010 de desidert største produsentene i Norge. De står for ca 75 % av produksjonen.

Norsk forbruk

rediger

Brikett leveres i "husholdningspakker", storsekker og som bulk. Pris (2010) inklusive moms ligger på ca 48 øre/kWh for "husholdningspakker", ca 30 øre/kWh for storsekk og ca 27 øre/kWh for bulkleveranser. Brikett brenner svært rent med svært lave verdier av sot og partikler.

Referanser

rediger
  1. ^ NS 3168:2000 Biobrensel – Brenselbriketter – Klasseinndeling og krav
  2. ^ http://www.nobio.no/images/stories/Statistikk/2010.pdf[død lenke]

Eksterne lenker

rediger