Breili er en gard i Nordlia i Østre Toten (gnr. 121). Garden er med sine 600 mål dyrka mark den største i Nordlia og blant de ti største i kommunen. Eiendommen ligger ved fylkesvei 33, med hovedbygningen på nordsida av veien og låven på sørsida. Garden har lang strandlinje mot Mjøsa, der det er badestrand. Som en av to garder i Nordlia drives det fortsatt mjølkeproduksjon (2008).

Breili var i nesten 60 år fogdegard. Eiendommen ble i 1802 kjøpt av fogd Børge Johan Schultz, som bosatte seg på Breili, men som også var eier av flere andre garder. Schultz brukte bl.a. nabogarden Kallrustad sammen med Breili. Etter fogden fikk husmannsplassen Børhaug (=Børgehaug) navn. Etter Schultz' død, i 1832, ble parten Breilibakken fraskilt, samtidig med Kallrustad. Det gjenværende Breili ble solgt til Jens Mørk Friis, som også var fogd. Friis ble pensjonert i 1860, og fogdeembetet ble flytta til den nyoppretta kjøpstaden Gjøvik.

Helt øverst på eiendommen ga i 1897 den daværende eieren Laura Olsen tomt til Nordlia kirke. Hennes sønn, Ludvik Olsen Breilid, var medlem av byggekomiteen, lokalpolitiker og skribent.

Følgende husmannsplasser har ligget under Breili:

Gardsnavnet tolkes av Oluf Rygh som "den brede Li", noe som passer med den vidstrakte forma på eiendommen. Før Breilibakken ble fradelt, var garden faktisk enda breiere.

Eksterne lenker rediger

Norske Gaardnavne

Autoritetsdata