Brann- og redningsetaten (Oslo)

Oslos kommunale brannvesen

Brann- og redningsetaten er Oslos kommunale brannvesen. Etaten består av ca. 520 ansatte fordelt på tre avdelinger: brannforebyggende avdeling, beredskapsavdeling og administrasjonsavdeling. I tillegg har etaten en kommunikasjonsenhet i en stabsfunksjon direkte under brannsjefen.

Brann- og redningsetaten
BRE
Offisielt navnBrann- og redningsetaten
TypeBrannvesen
VirkeområdeOslo
Etablert1861[1]
HovedkontorØstensjøveien 27, 0661 Oslo
Ansatte 430[2]
Nettstedwww.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no (no)
Hovedbrannstasjonen ble overtatt av Statsbygg desember 2023, og er ikke lenger en del av etatens stasjonsstruktur.

Brannforebyggende avdeling består av tre seksjoner:

 • seksjon næringssikkerhet : Fører tilsyn av næringsbygg og offentlige bygg, som for eksempel forretninger, utesteder, barnehager, skoler, Den norske opera, Slottet og Stortinget. Søknader om salg av fyrverkeri, tenning av bål etc. behandles i Brannforebyggende avdeling.
 • seksjon boligsikkerhet: Holder til i Nedre Rommen 2. Seksjonen består av ca. 30 ansatte som årlig fører feiing, tilsyn og kontroll med ca. 73.000 objekter.
 • seksjon personsikkerhet: Jobber blant annet for tilrettelagt brannsikkerhet ovenfor risikogrupper gjennom tett samarbeid med bydeler og andre offentlige virksomheter i Oslo kommune.

Seksjon boligsikkerhet rediger

Seksjonen består av 30 ansatte som årlig fører feiing, tilsyn og kontroll med ca. 73.000 objekter. Boligseksjonen er delt inn i følgende grupper: HMS, Bygård, Bolig og Ressurs.

HMS-gruppen: Gruppen har ansvaret for tilsyn rettet mot styrene i borettslag, boligsameier og boligsammenslutninger. Dette tilsynet innebærer blant annet fokus på IK-mappe (internkontroll), rutiner for varsling av brann, slokking av brann, adkomst fasade, rømningsveier, brannklassifiserte dører, brannbelastning på kjeller/loft, oppbevaring av brannfarlig vare, trekkproblemer, behov for feiing, bekdannelse, el-sjekk, ildstedsmeldinger, brannvern i hjemmene samt ENØK-tiltak.

Bygårdsgruppen: Bygårdsgruppen har ansvaret for kontroll av ildsteder og feiing av skorsteiner i bygårder. De har et nært samarbeid med Plan- og bygningsetaten, og har blant annet fokus på ulovlig loftsutbygging, rømningsveier og andre bygningsmessige forhold som er til fare for brannsikkerheten. Bygårdsgruppen skal i utgangspunktet inn i hver enkelt boenhet for å kontrollere skorstein og ildsted. De skal informere bruker av boenheten om røykvarslere, slokkeutstyr, riktig fyring, riktig bruk av elektriske produkter og andre forhold som er vikige for den generelle brannsikkerheten i boenheten.

Boliggruppen: Boliggruppen har ansvar for kontroll med brannsikkerheten i øvrige boliger med skorstein. Skorstein og ildsted skal kontrolleres og bruker av boligen skal informeres om røykvarslere, slokkeutstyr, riktig fyring, riktig bruk av elektriske produkter, og andre forhold og tiltak som er viktige for den generelle brannsikkerheten i boenheten. Feiing av pipe foretas dersom det er behov for det.

Ressursgruppen: Gruppen har ansvar for tilrettelegging av den daglige driften. Noen oppgaver gruppen har ansvar for er web-sidene, opplæring, innkjøp, HMS, gebyr og ulike prosjekter. Ett eksempel er Sotbrannprosjektet som ble startet i 2004 for å se på sammenhengen mellom feiing og pipebranner, og for å se på hvilke konsekvenser pipebranner har. Prosjektets funn er blant annet at «vanlig» feiing ikke hindrer pipebranner, men at det kan være nødvendig å frese skorsteiner hvor det oppdages bek.

Beredskap rediger

Beredskapsavdelingen er den største avdelingen i brannvesenet med ca. 380 årsverk fordelt på en stabsenhet og fem seksjoner: utrykning, 110, service- og logistikk, alarm og kompetanse. Utrykningsseksjonen er avdelingens største seksjon, med ca. 330 personer fordelt på fire brigader (ABCD). Hver brigade består av ca. 80+ personer og ledes av en brigadesjef.


Oppgaver beredskap

I tillegg til brannslokking, redningsarbeid ved ulykker og bemanning av nødmeldesentral har etaten oppgaver som enten er lovpålagte eller som kommunen har besluttet:

 • lagring, forvaltning og vedlikehold av sivilforsvarets materiell
 • koordinere Oslos plikter som vertskommune for interkommunal beredskap mot akutt forurensning
 • Beredskap for sjøveis ambulansetransport
 • Bistå Plan- og bygningsetaten med brannteknisk rådgivning
 • Beredskap mot drukningsulykker og sokning i forbindelse med drukning
 • Restverdiredning (RVR) i forbindelse med brann-, vann-, eller andre byggskader
 • Begrenset omfang av hjelpetjenester (innlåsning, heisstopp, vannlekkasjer, inntauing m.m.)

Rullende materiell rediger

Tallet viser til nummerering og merking av kjøretøyet. Første siffer markerer hvilken stasjon kjøretøyet tilhører og andre siffer markerer hva slags type kjøretøy det er snakk om.

Stasjon/Oscar 1 (Sentrum) rediger

 • O-11 – Mannskapsbil
 • O-12 – Røykdykker-/Froskemannsbil
 • O-13 – Stigebil
 • O-10 – Kippvogn
 • 1- – Tilhenger m/ båt
 • Havnestasjonen (se stasjon 7 nedenfor)

Stasjon/Oscar 2 (Smestad) rediger

 • O-21 – Mannskapsbil
 • O-24 – Volvo krokløftbil
 • O-20 – Kippvogn
 • 2- – 6x6 Polaris ATV/ med henger
 • 2- – Skogbrannhenger
 • 2- – Vanntank 10 000 L
 • 2- – Forpleiningscontainer
 • 2- – Røykdykkercontainer
 • 2- – Sandflak
 • 2- – Lastflak
 • 2- – USAR Utstyret

Verkstedavdelingen / Reservevogner

Stasjon/Oscar 3 (Sagene) rediger

 • O-31 – Mannskapsbil
 • O-32 – Røykdykker/Froskemannsbil
 • O-33 – Stigebil
 • O-30 – Kippvogn
 • 3- – Skjærslukkerhenger

Stasjon/Oscar 5 (Grorud) rediger

 • O-51 – Mannskapsbil
 • O-57 –Lett Redningsbil
 • O-50 – Kippvogn
 • 5- – Argo m/belter
 • 5- – 6x6 Polaris ATV/ med henger
 • 5- – Skogbrannhenger
 • 4.11 – Reservemannskapsbil

Stasjon/Oscar 6 (Bryn/Eikenga) rediger

Stasjonen holder midlertidig til på Eikenga etter at Bryn brannstasjon ble nedlagt.

 • O-61 – Mannskapsbil
 • O-62 – Røyk- og kjemikaliedykkerbil (CBRNE)
 • O-60 – Kippvogn
 • O-4.21 - Beredskapsbil / reservebil
 • O-4.31 - Beredskapsbil / reservebil 4x4 OSSR (redningsenheten) står midlertidig på Marienlyst brannstasjon men vil flytte inn på Bryn ila 1. kvartal 2024;
 • O-94 - Krokløftbil
 • O-96 – Bergingsbil
 • O-97 – Redningsbil

Stasjon/Oscar 7 (Havnestasjonen - biler m.m. på Sentrum brannstasjon) rediger

 • O-70 – Akutt forurensningsbil (Sprinter, ny bil 2021)
 • O-77 – «Redningen»
 • O-76 – «Knalle» IUA - akutt forurensningbåt indre Oslofjord
 • 7- – 6x6 Polaris ATV/ med henger
 • 7- – Oljesølhenger
 • 7- – Lettbåt/rescuebåt
 • 7- – IUA-Strandsaneringshenger
 • 7- – IUA-Beredskapshenger

Stasjon/Oscar 8 (Kastellet) rediger

 • O-81 – Mannskapsbil (ny bil 2019)
 • O-88 – RVR-bil (restverdiredning)
 • O-80 – Kippvogn / fremskutt enhet
 • 8- – 6x6 Polaris ATV/ med henger 1
 • 8- – Skogbrannhenger
 • 8- – Lettskumaggregat

Stasjon/Oscar 9 (Briskeby) rediger

 • O-91 – Mannskapsbil
 • O-92 – Røyk- og kjemikaliedykkerbil (CBRNE)
 • O-93 – Stigebil (høyderedskap)
 • O-95 - UTV -
 • 90 – Kippvogn (Transporter)
 • 9- – LUF 60 ( Beltedreven vifte )
 • 9- – T-bane tilhenger
 • 9- – Vannkanon tilhenger
 • 9- – Rits tilhenger

Lahaugmoen Kurs og Kompetansesenter rediger

 • RV1 – Mannskapsbil
 • 42 – Røykdykkerbil
 • 31R; Mannskapsbil.
 • 81R, Mannskapsbil.
 • kippvogn 1 – Skolebil
 • kippvogn 2 – Skolebil
 • Skolebil – Skolebil for Adm.

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger