Brønnøy tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogland lagdømme. Domstolen har kontorsted i Brønnøysund i Nordland og rettskretsen omfatter kommunene Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad med tilsammen 13 100 innbyggere pr. 1. januar 2010. Domstolen ledes av en sorenskriver og har i tillegg en dommerfullmektig og fire saksbehandlere. Foruten vanlige oppgaver i en tingrett, hører alle saker som gjelder mortifikasjon av bortkomne dokumenter under denne domstol.

Domssogn i Nordland. Brønnøy tingrett er markert med gult.

Historie

rediger

Brønnøy sorenskriveri (tingrett fra 2002) ble opprettet i 1919, etter at Søndre Helgeland sorenskriveri ble delt.

Sorenskrivere

rediger
  • 1919-1945 Kristian M Moss
  • 1945-1951 Thorleiv Bull Njaa
  • 1951-1960 Erling Koppang
  • 1960-1973 Birger J Kolstad
  • 1973-1988 Bodil Aakre
  • 1989-1994 Stein Schjølberg
  • 1994- Roald Tørrissen

Se også

rediger

Litteratur

rediger
  • Kjell Jacobsen: For lov og rett på Helgeland, 1991.

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata