Bostøtte

Bostøtte er en norsk, statlig støtteordning der formålet er å hjelpe husstander med lav inntekt og som sliter med å betjene boutgiftene sine, til å etablere seg og bli boende i en god bolig.

Ordningen er behovsprøvd, slik at det er forholdet mellom husstandens inntekter og boutgifter som avgjør om det blir gitt bostøtte. Alle som har fylt 18 år, kan søke, bortsett fra studenter uten barn og personer i førstegangs-/siviltjeneste. Studenter uten barn kan søke dersom de studerer som et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering.

Det er Husbanken som sammen med kommunene administrerer bostøtteordningen.

Eksterne lenkerRediger