Borgartingsloven (norrønt: Borgartingslǫg) var den loven som gjaldt på Borgartinget, antagelig fram til Magnus Lagabøtes landslov ble vedtatt i 1274. Lovteksten er nå tapt, med unntak av avsnittene om kristenretten, og et avsnitt om bygdeting, som enten kan stamme fra Borgartingsloven eller fra Eidsivatingsloven.

Kilder rediger

Autoritetsdata