Borg Stewardsloge er en frimurerlosje i Den Norske Frimurerorden (Stewardsloge nr. 10 av 2. orden). Den ble grunnlagt den 31. mars 2004 i Sarpsborg underlagt Den Norske Store Landsloge.

Losjens valgspråk er Ubi Crux – Ibi Lux (Der korset er, der er Lyset).

Østfold Kapittel Broderforening ble grunnlagt den 25. januar 1995 i Sarpsborg for brødre av VII º – Xº. Broderforeningen var en drivkraft i etableringen av Borg Stewardsloge, og eksisterer fortsatt

Ordførende Brødre i Østfold Kapitel Broderforening rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Personalsjef Sverre Sofus Strand 1934– 25. januar 1995 31. mars 2004
2 Tannlege Karl Ivar Andersen 1942–

Ordførende Mestre i Borg Stewardsloge rediger

# Navn Levetid Innsatt Avgikk
1 Personalsjef Sverre Sofus Strand 1934– 31. mars 2004 28. november 2007
2 Banksjef Øystein Andersen 1942– 28. november 2007

Litteratur rediger

  • Matrikkel over Den Norske Frimurerorden for arbeidsåret 2007, Aktietrykkeriet i Trondhjem


Autoritetsdata