Bondens marked er et utsalgssted for kortreist mat, hvor produktene er lokalproduserte og de som selger må ha produsert varene selv.

Produkter fra Bondens marked i Oslo
Fra et ukentlig markedKarl-August-Platz i Berlin der en blant annet selger lokale matvarer fra småprodusenter

Formål rediger

Hovedidéen er å skape en møteplass der forbrukere kan få kjøpt lokal mat samtidig som de kan spørre bonden eller produsenten om hvor og hvordan maten er produsert. I Norge er det de siste fem årene etablert Bondens marked i 23 byer. Bondens marked skal i første rekke være en salgskanal med fast lokalisering og jevnlige markedsdager slik at kundene vet hvor og når de finner oss. Unntaksvis deltar Bondens marked på matfestivaler og andre arrangementer.

Det må være produsenten selv som står for salget. I tillegg skal alle råvarer være lokale og sporbare der dette er mulig. Dette for å holde det vi lover kundene våre; kortreist mat direkte fra produsenten. Selve foredlingsprosessen skal ha et håndverksmessig preg/småskala preg. Poenget er at det skal være unike produkter.

Bondens marked har enn løpende vurdering av om det er kapasitet til å starte opp nye steder og hvor dette eventuelt bør være. Hovedbegrensningen så langt er tilstrekkelig med produsenter i regionen for å unngå at en ny oppstart undergraver eksisterende markeder.

Farmers Market og Bondens marked rediger

Bondens marked ble arrangert første gang høsten 2003 i 9 byer i Norge, deriblant i Oslo. Bondens marked ble startet etter initiativ fra det sentrale Bondens markedprosjektet i regi av Norsk Landbrukssamvirke, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bondelag, daværende Norsk Gardsmat (Norsk Bygdeturisme og Gardsmat) OIKOS. Dette var et prøveprosjekt etter inspirasjon fra Farmers Market i England og USA.

I Norge er Bondens marked organisert under Stiftelsen Bondens marked Norge.[1]

Regler for å delta på Bondens marked rediger

Det er tre hovedkrav for å delta på Bondens marked:

  • Råvarene skal være lokale og sporbare, så langt som mulig
  • Foredlingen skal ha et håndverksmessig preg
  • Produsenten(e) skal selv stå for salget på Bondens marked

Ved godkjenning av nye produsenter/produkter blir det gjort en vekting av alle tre punktene. Det betyr at svak oppfylling på ett av punktene kan kompenseres ved høy oppfylling på de andre.

Bondens marked i Norge rediger

Lokalisering av Bondens marked i Norge rediger

Østlandet Sørlandet Vestlandet Midt-Norge Nord-Norge
Drammen
Fredrikstad
Lillehammer
Lillestrøm
Oslo
Porsgrunn
Hamar
Kragerø
Tønsberg
Arendal
Kristiansand
Bergen
Førde
Rogaland
Levanger
Trondheim
Sunnmøre
Nordmøre og Romsdal
Bodø
Tromsø

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger