Bolognaskolen

Bolognaskolen er en stilretning innen italiensk malerkunst.

St. Sebastian, malt av Domenichino.

Denne stilretningen vokste fram i Bologna i det 16. og 17. århundre, og konkurrerte med andre sentra i Firenze og Roma i å være det viktigste senteret for maling i Italia. Denne skolens viktigste representanter er familien Carracci (Ludovico, Agostino og Annibale). Senere representanter er barokkens Domenichino og Lanfranco i Roma, samt Guercino og Guido Reni i Bologna.