Boligkrisen i København 1908

Boligkrisen i København 1908 oppsto som følge av overbygging i årene forut for 1908, spesielt i den nye bydelen Islands Brygge. I 1908 ble markedet mettet, med den følge at nybygging av utleieleiligheter i København stoppet helt opp, med stor arbeidsledighet blant håndverkere som resultat.

Krisen gikk hardt ut over Privatbanken, som under Axel Heides ledelse hadde vært involvert i utbyggingen av Islands Brygge. En av følgene av krisen var opprettelsen av Arbejdernes Andels Boligforening i 1912, som en andelsboligform uten tilknytning til markedsmekanismene forøvrig.

Boligbyggingen falt til et lavt nivå, mens tilstrømningen av nye innbyggere til byen fortsatte, noe som medførte boligmangel etter første verdenskrig. Københavns Kommune måtte oppføre i første omgang midlertidige boliger og brakker, og senere permanente boligområder på 1920- og 1930-tallet.