Boken om Veier og Kongedømmer (ibn Khordadbeh)

Boken om Veier og Kongedømmer (arabisk: كتاب المسالك والممالك, Kitāb al-Masālik w’al- Mamālik) er en geografitekst fra det 9. århundre skrevet av ibn Khordadbeh.

Boken avbilder og beskriver de store handelsrutene innen den muslimske verden, og diskuterer fjerne handelsregioner som Japan, Korea og Kina. Den ble skrevet ca. 870, mens forfatteren var Post- og Politidirektør i Abbasid-provinsen i Jibal.

Den beskriver handelsrutene og folkeslagene i den muslimske verden, og er en av de få kildene som diskuterer de jødiske handelsfolkene som kaltes radhanitter

Den må ikke forveksles med en annen bok med samme navn, skrevet av Abu Abdullah al-Bakri.